PRIDAJ FOTOGRAFIU

PRIDAJ FOTOGRAFIU

Na tejto stránke je možné uložiť fotografie úlovkov, prostredia revíru, podmienok lovu a podobne.

Povolené formáty obrázkov sú *.jpg, *.jpeg, *.png, *.bmp.* Fotografia bude po schválení pridaná do galérie zvoleného revíru.